Panitiaekonomiasas’s Blog

Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi Asas Tingkatan 4

Posted on: March 2, 2009

Rancangan Pelajaran Tahunan Ekonomi Asas Tingkatan 4

MINGGU 

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 

ISI KANDUNGAN 

HASIL PEMBELAJARAN 

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22

Pep 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem 2

 

 

23-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-46

Peperisaan

Akhir Tahun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Pengenalan Kepada Ekonomi
  1. Pengertian ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Masalah ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jenis barang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Masalah asas ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu

 

 1. Pemilihan pekerjaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pendapatan individu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pendapatan boleh guna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Penggunaan pendapatan boleh guna
  1. Keperluan dan kehendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Belanjawan peribadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Isi Rumah Sebagai Pengguna

 

 

 1. Isi rumah
  1. Pengertian isi rumah

 

 

 

 1. Objektif penggunaan isi rumah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Permintaan
  1. konsep permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Penentu permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konsep keanjalan harga permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Firma Sebagai Pengeluar

 

 1. Firma dan pengeluaran

 

 1. Pengertian firma

 

 1. Pengeluaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kos pengeluaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Penawaran

 

 1. Konsep penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Penentu penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konsep keanjalan harga penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pasaran

 

 1. Konsep pasaran

 

 1. Pasaran barangan

 

 1. Permintaan pasaran

 

 1. Penawaran pasaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Keseimbangan pasaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pasaran faktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor
 

 

Maksud ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep

 • Kekurangan
 • Pilihan
 • Kos lepas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis barang

 • Barang percuma
 • Barang awam
 • Barang ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah asas ekonomi

 • Apa yang hendak dikeluarkan
 • Berapa yang hendak dikeluarkan
 • Bagaimana hendak dikeluarkan
 • Untuk siapa dikeluarkan

 

 

Ciri-ciri sistem ekonomi

 • Kapitalis / pasaran bebas
 • Perancangan pusat
 • Campuran
 • Islam

 

 

 

Cara sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi

 • Sektor utama
 • Sektor kedau
 • Sektor ketiga

 

 

 

 

 

Faktor-faktor pemilihan pekerjaan

 • Upah wang
 • Faedah sampingan seperti perubatan, tempat tinggal, pengangkutan dan cuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud pendapatan individu

 

Jenis pendapatan individu

 • Upah/gaji
 • Faedah
 • Sewa
 • Untung
 • Bayaran pindahan
 • Dividen

 

Sumber pendapatan individu

 • Bekerja sendiri
 • Bekerja dengan orang lain
 • Punca-punca lain

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud pendapatan boleh guna

 

Potongan pendapatan

 • Jenis potongan
 • Sebab potongan dibuat
 • Cara mengira potongan

 

 

Pengiraan pendapatan boleh guna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keperluan dan kehendak individu

 

 

Perbezaan antara keperluan asas dengan kehendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanjawan peribadi

 • Jenis perbelanjaan peribadi
 • Kepentingan belanjawan peribadi
 • Penyediaan belanjawan peribadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud :

 • Tabungan
 • Pinjaman
 • Pelaburan

 

 

Tujuan :

 • Menabung
 • Meminjam
 • Melabur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara

 • Menabung
 • Meminjam
 • Melabur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep isi rumah

 

Peranan isi rumah

 

Objektif penggunaan isi rumah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud permintaan

 

 

 

 

Hukum permintaan

 

Jadual dan keluk permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

 • Harga barang itu
 • Harga barang lain
 • Pendapatan individu
 • Cita rasa
 • Jangkaan harga masa depan
 • Musim
 • Dasar kerajaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud keanjalan harga permintaan

 

Rumus pengiraan keanjalan harga permintaan

 

Jenis keanjalan harga permintaan

 • Anjal
 • Tak anjal
 • Anjal satu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep firma

 

Objektif firma

 

Konsep pengeluaran

 

Konsep input

 

Konsep jangka masa pengeluaran

 

Fungsi pengeluaran jangka pendek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep kos pengeluaran

 

Kos pengeluaran jangka pendek

 • Kos tetap
 • Kos berubah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud penawaran

 

Hukum penawaran

 

Jadual dan keluk penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran

 • Harga barang itu
 • Harga barang lain
 • Harga faktor pengeluaran
 • Tingkat teknologi
 • Jangkaan harga masa depan
 • Cuaca
 • Matlamat pengeluar
 • Dasar kerajaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud keanjalan harga penawaran

 

Rumus pengiraan keanjalan harga penawaran

 

Jenis keanjalan harga penawaran

 • Anjal
 • Tak anjal
 • Anjal satu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud pasaran

 

Maksud pasaran barangan

 

Maksud permintaan pasaran

 

Jadual dan keluk permintaan pasaran

 

Maksud penawaran pasaran

 

Jadual dan keluk penawaran pasaran

 

 

 

 

 

 

 

Maksud keseimbangan pasaran

 

 

Ketidakseimbangan pasaran

 • Lebihan permintaan
 • Lebihan penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud pasaran faktor

 

Maksud keseimbangan pasaran buruh

 

 

Ketidakseimbangan pasaran buruh

 • Lebihan permintaan
 • Lebihan penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

 

 

 

 

 

Aliran fizikal

Aliran wang

 

 

Memahami maksud ekonomi

 

Aras I

 • menyenaraikan kehendak-kehendak individu dan masyarakat dengan contoh-contoh barang dan perkhidmatan
 • menyebut contoh-contoh sumber terhad yang dihadapi oleh individu
 • menamakan contoh-contoh sumber semula jadi (tanah), sumber manusia (buruh), modal dan usahawan dalam menghasilkan sesuatu barangan
 • menyatakan maksud ekonomi tanpa menggunakan takrif mana-mana ahli ekonomi tertentu

 

Aras II

 • menerangkan maksud ekonomi dari sudut individu dan masyarakat

 

Nota :

Istilah ‘ faktor pengeluaran’ dan ‘sumber ekonomi” mempunyai maksud yang sama.

 

 

 

 

Memahami konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas

 

Aras I

 • menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad
 • memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan

 

 

Aras II

 • menerangkan tiga unit ekonomi
 • menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah, firma dan kerajaan menghadapi masalah kekurangan
 • menerangkan hubungan antara motif ekonomi isi rumah, firma dan kerajaan dengan konsep pilihan
 • membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh isi rumah, firma dan kerajaan apabila membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumber yang terhad

 

Aras III

 • menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat secara keseluruhan

 

 

Memahami jenis-jenis barang

 

Aras I

 • mengenal pasti barang percuma, barang awam dan barang ekonomi dan satu senarai yang diberi

 

Aras II

 • menghuraikan ciri-ciri barang percuma, barang awam dan barang ekonomi

 

Aras III

 • membandingkan antara barang percuma, barang awam dan barang ekonomi

 

 

Mengetahui masalah asas ekonomi

 

 

Aras I

 • menyatakan masalah asas ekonomi

 

Aras II

 • menerangkan bagaimana setiap maslah asas ekonomi diselesaikan

 

 

 

 

 

 

 

Mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi dan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi

 

Aras I

 • mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi
 • menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi
 • memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi

Nota :

 • menerangkan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu contoh sistem ekonomi campuran yang berlandaskan syariat Islam
 • ciri-ciri utama sistem-sistem ekonomi dibincangkan dari segi pemilikan faktor, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif serta contoh negara yang mirip kepada sesuatu sistem

 

Aras II

 • menerangkan bagaimana ekonomi setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi
 • membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat

 

Aras III

 • membandingkan cara penyelesaian masalah asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi campuran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih sesuatu pekerjaan

 

Aras I

 • mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia
 • memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi
 • menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan

 

Nota:

Faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan seperti minta, suasana tempat, kerja, pengaruh keluarga/ rakan/guru, pengalaman dan kemahiran, jarak, prospek, kelayakan akademik dan keadaan ekonomi semasa

 

Aras II

 • membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan

 

Aras III

 • membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi

 

 

 

Mengetahui maksud, jenis dan sumber-sumber pendapatan individu

 

 

Aras I

 • mentakrifkan pendapatan individu
 • mengenal pasti jenis-jenis pendapatan individu
 • menerangkan sumber-sumber pendapatan individu seperti bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain dan punca-punca lain (pulangan daripada tabungan, pelaburan, pembelian saham, pendapatan harta benda dan pencen)

 

Nota :

Dalam Islam, faedah (riba’) tidak dibenarkan tetapi dividen diberi berdasarkan keuntungan

 

Aras II

 • menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung, bayaran pindahan dan dividen
 • membezakan antara upah benar dengan upah wang
 • mengira faedah dan untung

 

 

Memahami konsep pendapatan boleh guna

 

Aras I

 • mengenal pasti pelbagai potongan wajib daripada pendapatan individu iaitu caruman KWSP, zakat (bagi orang Islam sahaja), cukai pendapatan perseorangan dan PERKESO
 • menerangkan maksud pendapatan boleh guna

 

Aras II

 • menghuraikan pelbagai potongan wajib
 • menerangkan sebab-sebab potongan tersebut dibuat

 

Aras III

 • mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan pendapatan boleh guna

 

Nota :

Bayaran zakat ditolak daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami konsep keperluan dan kehendak individu

 

Aras I

 • mengenal pasti keperluan dan kehendak individu

 

Nota:

Keperluan terdiri daripada keperluan asas dan keperluan lain seperti pendidikan, kesihatan dan keselamatan

 

Aras II

 • membezakan ciri-ciri keperluan asas dengan kehendak individu

 

 

 

Memahami belanjawan peribadi

 

Aras I

 • menyenaraikan perbelanjaan peribadi untuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan
 • menyatakan maksud belanjawan peribadi

 

Aras II

 • menerangkan langkah-langkah menyediakan belanjawan peribadi
 • membincangkan kepentingan belanjawan peribadi

 

Aras III

 • menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi

 

 

Memahami konsep dan tujuan tabungan, pinjaman dan pelaburan

 

Aras I

 • menerangkan maksud tabungan, pinjaman dan pelaburan

 

Aras II

 • menyatakan tujuan menabung, meminjam dan melabur
 • menerangkan tujuan menabung, meminjam dan melabur
 • memberi sebab mengapa pemberi pinjaman dibayar ganjaran faedah

 

Aras III

 • membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan

 

 

Mengenal pasti cara-cara membuat, tabungan, pelaburan dan pinjaman

 

Aras I

 • menerangkan cara menabung, meminjam dan melabur

 

Aras II

 • membandingkan pelbagai cara dan faedah menabung, meminjam dan melabur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami konsep isi rumah dan matlamat penggunaan oleh isi rumah

 

Aras I

 • menerangkan maksud isi rumah
 • menerangkan peranan isi rumah
 • menyatakan objektif penggunaan isi rumah

 

Aras II

 • menjelaskan objektif penggunaan isi rumah untuk memaksimumkan utiliti (kepuasan)

 

Nota :

 1. Istilah utiliti diterangkan secara umum sahaja. Tidak perlu analisis menggunakan jadual dan keluk puas sama
 2. Penerangan tidak melibatkan konsep utiliti sut

 

 

 

Memahami konsep permintaan

 

Aras I

 • Menerangkan maksud permintaan
 • Menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah

 

Aras II

 • menerangkan hukum permintaan
 • melengkapkan jadual permintaan individu
 • melukis keluk permintaan individu

 

Aras III

 • merumus hubungan antara harga dengan kuantiti diminta berdasarkan rajah

 

Nota:

Penerangan tidak melibatkan kesan pendapatan dan kesan penggantian

 

 

 

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap sesuatu barang

 

Aras I

 • mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

 

Aras II

 • menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, pendapatan individu, cita rasa, jangkaan masa depan, musim dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang

 

Aras III

 • membezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk

 

Nota :

 1. Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus)
 2. Perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan tanpa mengambil kira jenis barang

 

 

 

Memahami konsep keanjalan harga permintaan

 

Aras I

 • Mentakrifkan keanjalan harga permintaan

 

Aras II

 • Menerangkan tiga jenis keanjalan harga permintaan
 • Mengira keanjalan harga permintaan
 • Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga permintaan (Ed=1, Ed>1, Ed<1) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah
 • Mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan harga permintaan

 

Aras III

 • Menunjukkan bagaimana pengeluar menggunakan pekali keanjalan harga permintaan untuk memaksimumkan keuntungan

 

Nota:

Penerangan secara deskriptif sahaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami maksud firma dan konsep pengeluaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud firma dan pengeluaran
 • Menyatakan matlamat firma
 • Menerangkan konsep pengeluaran dengan menggunakan contoh
 • Menyenaraikan contoh input tetap dan input berubah

 

Aras II

 • Menerangkan proses pengeluaran dengan menggunakan contoh
 • Menerangkan maksud pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang
 • Menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek dengan menggunakan jadual

 

Aras III

 • Mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal
 • Menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi

 

 

Nota:

 1. Fungsi pengeluaran jangka panjang tidak perlu dibincangkan
 2. Penerangan menggunakan keluk tidak perlu

 

 

Memahami jenis-jenis kos dalam proses pengeluaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud kos pengeluaran
 • Mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek
 • Menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek
 • Mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal
 • Menganalisis hubungan antara kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi

 

Nota:

Penerangan kos pengeluaran berdasarkan jadual sahaja

 

 

Memahami konsep penawaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud penawaran
 • Menyatakan tindak balas pengeluar apabila harga berubah

 

Aras II

 • Menerangkan hukum penawaran
 • Melengkapkan jadual penawaran individu
 • Melukis keluk penawaran individu

 

Aras III

 • Merumus hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar berdasarkan rajah

 

 

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap sesuatu barang

 

Aras I

 • Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran
 • Menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, harga faktor pengeluaran, tingkat teknologi, jangkaan harga masa depan, cuaca, matlamat pengeluar dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam penawaran sesuatu barang
 • Membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawar dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk

 

Nota:

 1. Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus)

 

 

Memahami konsep keanjalan harga penawaran

 

Aras I

 • Mentakrifkan keanjalan harga penawaran

 

Aras II

 • Menerangkan tiga jenis keanjalan harga penawaran
 • Mengira keanjalan harga penawaran
 • Mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga penawaran

 

Aras III

 • Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga penawaran (Ed=1, Ed>1, Ed<1) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami maksud pasaran, permintaan pasaran dan penawaran pasaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud pasaran
 • Menerangkan maksud pasaran barangan
 • Menerangkan maksud permintaan pasaran
 • Menerangkan maksud penawaran pasaran

 

Aras II

 • Melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran
 • Melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran

 

 

 

 

Memahami keseimbangan pasaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud keseimbangan pasaran

 

Aras II

 • Melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual yang diberi
 • Menerangkan penentuan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah

 

Aras III

 • Menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran

 

 

 

 

Memahami pasaran faktor

 

Aras I

 • Menerangkan maksud pasaran faktor
 • Mengenal pasti jenis-jenis pasaran faktor
 • Melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual diberi
 • Menjelaskan penentuan kasar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual dan rajah
 • Menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

Aras I

 • Mengenal pasti komponen-komponen ekonomi dua sektor
 • Menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

Aras II

 • Melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

Aras III

 • Menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma
 • Membezakan aliran fizikal dan aliran wang

 

Nota:

 1. Menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor
 2. Huraian tidak melibatkan istilah suntikan dan bocoran
 

 

 

 

 

Membincangkan contoh kehendak-kehendak tidak terhad dan sumber-sumber terhad yang dihadapi oleh individu dan masyarakat serta mengaitkannya dengan takrif ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membincangkan isu semasa dari keratan akhbar untuk menunjukkan keadaan kekurangan sumber kewangan, sumber manusia dan tanah.

 

 

Mengenal pasti pilihan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah kekurangan serta membincangkan faedah yang diperoleh dan kos lepas yang terlibat

 

 

 

 

 

 

 

 

Membahaskan kos lepas yang dihadapi masyarakat akibat dari sesuatu pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan

 

 

 

Membandingkan ciri-ciri air sungai, air mineral dan air paip dari sudut ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulasi tiga negara yang cuba membuat keputusan tentang apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan berdasarkan sumber yang diberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menilai cara barang dan perkhidmatan diperuntukkan oleh setiap sistem ekonomi dan membandingkan kebaikan dan kelemahan setiap sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat satu kajian kes tentang sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara dari segi pemilikan sumber ekonomi, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif keuntungan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghasilkan buku skrap jenis-jenis pekerjaan dan mengklasifikasikannya mengikut sektor ekonomi

 

Menerangkan jenis-jenis pekerjaan yang ingin diceburi serta memberi sebab-sebabnya

 

 

 

 

 

 

Memilih pekerjaan daripada beberapa iklan jawatan kosong atau melalui internet dan memberi sebab mengapa jawatan itu dipilih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengisi borang soal selidik untuk mengetahui butir-butir pendapatan ibu bapa/individu

 

Menganalisis hasil dapatan soal selidik dan mengira pendapatan ibu bapa/individu

 

 

 

 

 

 

Mengatur satu strategi bagi menambah pendapatan individu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpul dan mengkaji risalah cukai pendapatan, zakat dan KWSP

 

Mengenal pasti syarat-syarat dan kadar potongan serta mengira potongan KWSP, cukai pendapatan, zakat dan pendapatan boleh guna

 

Mengira pendapatan boleh guna ibu bapa/penjaga murid berdasarkan contoh yang diberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan keperluan dan kehendak mengikut kepentingan dan membincangkan perbezaannya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengisi borang soal selidik tentang sumber pendapatan dan perbelanjaan keluarga

 

Merumus kepentingan belanjawan peribadi berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada soal selidik

 

Menyediakan belanjawan peribadi masing-masing dan merumuskan kepentingannya

 

 

 

 

 

 

 

Membincangkan secara kumpulan konsep dan tujuan menabung

 

 

Melayari lama web institusi kewangan untuk mendapatkan maklumat mengenai tabungan, pinjaman dan pelaburan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membincangkan cara menabung, meminjam dan melabur pada masa lampau dan masa kini

 

Mengenal pasti jenis tabungan dan kemudahan pinjaman yang disediakan oleh institusi kewangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membandingkan peranan individu sebagai pengguna dan pengeluar

 

Mengaitkan peranan ibu bapa/penjaga murid dengan peranan tersebut

 

Membincangkan pengalaman apabila memilih untuk membeli minuman berbanding dengan nasi lemak selepas latihan sukan/kelas pendidikan jasmani

 

 

 

 

 

 

 

Main peranan sebagai pembeli dan membuat keputusan tenang kuantiti barang yang akan dibeli pada pelbagai tingkat harga yang ditetapkan

 

Melengkapkan jadual permintaan yang disediakan dan membina keluk permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenal pasti perubahan permintaan dalam situasi-situasi seperti pembayaran bonus, musim hujan, semasa gangguan bekalan elektrik dan jangkaan harga akan naik semasa musim perayaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis dan membuat rumusan tentang tindak balas kuantiti diminta bagi beras dan pakaian berjenama terhadap perubahan harga

 

Mengklasifikasikan barangan mengikut jenis keanjalan harga permintaan, anjal dan tidak anjal daripada senarai yang diberi

 

Melukis graf untuk barang mesti dan barang biasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat kajian kes tentang pengeluaran di sesebuah firma yang berhampiran dengan tempat tinggal murid

 

Menyenaraikan dan mengklasifikasikan input tetap dan input berubah yang digunakan dalam pengeluaran sesuatu barang dalam jangka masa yang berbeza

 

Mengkaji dan mentafsir jadual pengeluaran jangka pendek sesebuah firma

 

Mengira dan melengkapkan jadual pengeluaran

 

Menunjukkan hubungan input berubah dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpul data, mengenal pasti dan mengir pelbagai kos pengeluaran yang ditanggung oleh pengusaha kantin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main peranan sebagai penjual dan membuat keputusan tentang kuantiti barang yang akan dijual pada pelbagai tingkat harga yang ditetapkan

 

Melengkapkan jadual penawaran yang disediakan dan membina keluk penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpul keratan akhbar/berit terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barangan. Mengkaji dan merumuskan bagaimana situasi dalam keratan akhbar/berita terkini itu mempengaruhi penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengira dan mengklasifikasikan jenis keanjalan harga penawaran berdasarkan jadual

 

Membincangkan keanjalan penawaran untuk barang perkilangan dan barang pertanian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjalankan pemerhatian ke atas aktiviti jual beli di kantin sekolah dan mengaitkannya dengan maksud pasaran

 

Menjalankan satu permainan untuk mengumpul maklumat bagi membina jadual permintaan dan penawaran pasaran bagi sesuatu barang

 

Membina keluk permintaan dan penawaran pasaran berdasarkan jadual yang diperoleh

 

 

 

Melengkapkan jadual keseimbangan pasaran berdasarkan hasil/maklumat daripada aktiviti permainan

 

Melukis rajah keseimbangan pasaran serta menentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran

 

Perbincangan mengenai keadaan pasaran pada tingkat harga yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada harga keseimbangan

 

 

 

 

 

Mengumpul dan mengkaji maklumat tentang pasaran faktor daripada sumber-sumber seperti ikan kasar faedah bank, jawatan kosong dan hartanah untuk memahami semua pasaran faktor

 

Melengkapkan jadual dan melukis rajah keseimbangan pasaran buruh untuk menentukan kadar upah dan kuantiti keseimbangan pasaran buruh

 

Perbincangan mengenai keadaan pasaran buruh pada tingkat upah yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada upah keseimbangan

 

 

 

 

 

 

Melukis dan melabelkan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: