Panitiaekonomiasas’s Blog

Minit Mesyarat Panitia Ekonomi

Bil 1/3 Tahun 2011

SMK SERIAN

 
 

 
 

Tarikh            :           23 Januari 2011

Hari                 :           Isnin

Masa               :           9.40 pagi

Tempat            :           Bilik Guru

 
 

 
 

Hadir:

     1.    Pn Kueh Ah Mui

     2.    En. Zulkifli

 
 

 
 

 
 

1.0            Kata aluan Ketua Panitia

 
 

1.1    Ketua panitia mengalu-alukan kehadiran semua guru dalam Mesyuarat kali pertama.

 
 

 
 

2.0       Perkara Berbangkit.

 
 

            2.1   PCG

 
 

    –   Semua guru ekonomi asas akan mengenalpasti serta menyenaraikan keperluan mengikut tingkatan masing-masing

                                                                          Tindakan: Semua guru ekonomi asas

 
 

                                                                                                                                                                                          
 

            2.2    Rancangan Pelajaran Harian (RPH)

 
 

                     –    RPH prerlu mengikut format yang telah diselaraskan dan dipamer

menggunakan blog. 

                  
 

Tindakan: Semua guru ekonomi asas

 
 

            2.3   Penyemakan Buku Nota dan Latihan

 
 

–   Buku latihan dan nota perlu disemak dan ditandatangi selepas menyemak.

 
 

Tindakan: Semua guru ekonomi asas

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2.4       Ujian dan Peperiksaan           

– Kertas soalan tingkatan 4 disedia oleh En zulkifli

– Kertas soalan tingkatan 5 disedia oleh Pn Kueh

– Ujian diberi selepas setiap tajuk pengajaran

– Dua Ujian pertengahan penggal, peperiksaan penggal satu dan peperiksaan

akhir tahun akan diadakan.

  
 

      Tindakan : Semua guru ekonomi asas

   
 

                                                 
 

2.5 Program perkembangan panitia ekonomi asas bagi pelajar dan guru akan di

adakan seperti yang telah di syorkan dalam Perancangan Strategik Panitia

Ekonomi Asas. (rujuk lampiran)

 

                
 

 

3.0       Penangguhan Mesyuarat

 
 

            5.1 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1030  pagi.

                                                                                                                                                                              
 

 
 

 Disediakan oleh,

 
 

 
 

……………………….

En. Zulkifli Ismail

 

 
 


 

Advertisements

Program Perkembangan Panitia Ekonomi Asas 2011

1. Pelajar

Bil

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

1

Program Skor Ekonomi Asas

Meningkatkan kefahaman dan minat pelajar terhadap ekonomi

semua guru Ekonomi Asas

Jan- Okt

2

Program Kecemerlang Ekonomi Asas

Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan-soalan berbentuk SPM

Semua guru

Ogos-Nov

3

Pakej ulangkaji

Melatih pelajar menjawab soalan yang mempunyai format SPM

Semua guru

May – Okt

 

2. Guru

Bil

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

 

Program Peningkatan Profesionalisme Guru Ekonomi Asas

1. Meningkatkan kemahiran proses perlaksanaan. P&P guru. 2. Meningkatkan kemahiran / teknik menyemak jawapan Kertas

 Ketua panitia

Mac- Nov

 

Program Perkongsian Pintar Ekonomi Asas

1. Meningkatkan Kemahiran proses perlaksanaan

2. Meningkatkan Kualiti serta Keesahan Soalan Peperiksaan P&P guru

Ketua panitia

Feb – Oktober

 

 

 


 

Enrolment Pelajar Ekonomi Asas 2011

Kelas

Bilangan Pelajar

Guru yang mengajar

M

C

B

IBN

IND

 

Jumlah

 

Jumlah

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

4S4

4

8

1

0

7

9

3

2

0

0

15

19

34

En Zulkifli

4S5

1

8

1

3

8

8

0

5

0

0

10

24

34

En Zulkifli

5S4

5

4

1

4

7

4

2

3

1

0

16

15

31

Pn Kueh

5S5

3

1

3

3

5

17

2

1

0

0

13

22

35

Pn Kueh

JUMLAH BESAR

134

 

Petunjuk

M = Melayu

C = Cina

B = Bidayuh

Ibn = Iban

Ind = India

MINGGU

TAJUK/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

NILAI

CADANGAN AKTIVITI

1-2

 

 

 

 

 


 

 1. Wang dan Institusi Kewangan

  6.1 Wang

a. Pengertian wang

i. Maksud wang

ii. Ciri-ciri wang


 

 

Mengetahui maksud dan ciri-ciri wang

 

 • Menyatakan maksud wang
 • Menyatakan ciri-ciri wang
 • Menerangkan mengapa sesetengah benda tidak sesuai digunakan sebagai wang

 

 

 

 

Jimat Cermat

Rasional

Kerjasama

 

Main Peranan mengenai penggunaan wang kertas RM5.00 dengan daun getah untuk membeli barang di Koperasi sekolah dan perbincangan mengenai maksud dan ciri-ciri wang

3


 

 1. Jenis-jenis wang


 

 • Mengenal jenis-jenis wang
 • Memberi justifikasi mengapa deposit semasa dianggap sebagai salah satu daripada jenis wang

 

 

 

Ketepatan

Perbincangan tentang cara-cara membuat bayaran semasa membeli komputer.

Contohnya, wang tunai, kad kredit dan cek.

4

b. Fungsi wang

i. Fungsi wang

sebagai

 • Alat perantaraan pertukaran
 • Unit ukuran nilai
 • Alat simpanan nilai
 • Alat bayaran tertunda

Memahami fungsi wang

 • Menyatakan fungsi wang
 • Menerangkan fungsi wang
 • Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter

 

 

 

Rasional

Bijaksana

Kerjasama

Lakonan tentang sistem Barter dan perbincangan fungsi-fungsi wang

5

 1. Bank

 

a. Jenis-jenis bank

 

Jenis-jenis bank

 • bank perdagangan
 • Bank Simpanan Nasional
 • bank saudagar
 • bank pusat

Mengetahui jenis-jenis bank di negara Malaysia

 

 • menyatakan jenis-jenis bank seperti bank perdagangan ( termasuk Bank Islam ), Bank Simpanan Nasional, bank saudagar dan bank pusat

Jimat-cermat

 

Rasional

 

Kesederhanaan

Mengumpul logo, pamplet, risalah, laporan dan borang berkaitan dengan bank perdagangan untuk membincangkan persamaan dan perbezaan antara bank perdagangan, Bank Simpanan Nasional, bank saudagar serta bank pusat

 


 

6

 1. Fungsi bank perdagangan

 

Fungsi bank perdagangan

 • menerima simpanan/deposit
 • memberi pinjaman
 • membuat dan
 • menerima bayaran
 • mengurus pertukaran asing

Memahami fungsi-fungsi bank perdagangan

 

 

 • menyenaraikan fungsi bank perdagangan

 

 • menerangkan jenis-jenis simpanan ; simpanan semasa, simpanan tabungan dan simpanan tetap
 • menerangkan cara bank perdagangan memberi pinjaman
 • menghuraikan perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggan

Amanah

 

Jimat cermat

 

Keadilan

Mengkaji fungsi-fungsi bank perdagangan melalui bahan dan maklumat yang diperoleh seperti risalah, brosur dan dokumen

7

Konsep Skim Perbankan Islam (SPI)

 • Al-Wadiah
 • Al-Mudharabah
 • Al-Murabahah
 • Al-Musyarakah
 • Al-Bai-Bithaman-Ajil
 • Al-Takjiri

menerangkan konsep-konsep skim perbankan Islam

Percaya Kepada Tuhan

 

Amanah

 

Jujur

 

Kerjasama

Mengadakan sesi ceramah tentang skim perbankan Islam

8

6.1 Fungsi bank pusat

 • mengeluarkan mata wang
 • mengawal kestabilan nilai mata wang
 • jurubank kepada kerajaan
 • jurubank kepada bank perdagangan

Memahami fungsi-fungsi bank pusat

 • menyatakan fungsi-fungsi bank pusat
 • menerangkan fungsi-fungsi bank pusat
 • menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan bank perdagangan
 • menjelaskan alat-alat dasar kewangan

Rasional

 

Berjimat-cermat

 

Bekerjasama

Sumbangsaran

 

Perbincangan berkumpulan

 

Lawatan sambil belajar ke bank negara / bank perdagangan

 

Melayari laman web bank negara untuk mendapatkan maklumat tentang fungsi dan dasar-dasar kewangan semasa

9

6.2 Bank Pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi melalui

 • Rizab tunai
 • Rizab berkanun
 • Kadar faedah
 • Jual-beli surat jaminan kerajaan
 • Kawalan syarat sewa beli

Memahami fungsi-fungsi bank pusat

 

 • menyatakan fungsi-fungsi bank pusat

 

 

 

 • menerangkan fungsi-fungsi bank pusat
 • menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan juru bank kepada bank perdagangan
 • menjelaskan alat-alat dasar kewangan

 

 • menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

Kesederhanaan

 

Berjimat-cermat

Perbincangan secara ringkas tentang inflasi dan kemelesetan ekonomi

Main peranan sebagai Gabenor Bank Negara

 

Malaysia untuk mengawal masalah inflasi dan kemelesetan ekonomi

10

6.3 Institusi

kewangan bukan

bank

 

 1. Jenis institusi kewangan bukan bank

 

 1. Fungsi institusi kewangan bukan bank

 

Mengetahui jenis-jenis institusi kewangan bukan bank di negara Malaysia

 

 

 • mengenal jenis-jenis institusi kewangan bukan bank

 

Memahami fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank di negara Malaysia

 

 • menyatakan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank

 

 • menerangkan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank

 

 

 • mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi negara Malaysia

 

Berjimat cermat

 

Rasional

 

Peka

 

Teliti

 

Mengumpul bahan daripada pelbagai sumber tentang institusi kewangan bukan bank serta menyenaraikan fungsinya

 

 

 

Perbincangan mengenai persamaan dan perbezaan antara perkhidmatan bank perdagangan dengan syarikat kewangan

 

 

Lawatan ke institusi kewangan bukan bank berhampiran

 

 

 

 


 

11

Cuti Pertengahan Penggal 1

12

 1. Ekonomi Malaysia

   

  1. Struktur ekonomi negara

   

  1. Pengenalan kepada sektor ekonomi negara

 

Sektor ekonomi

 • sektor utama
 • sektor kedua
 • sektor ketiga

Mengetahui sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia dan memahami masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

 • menyatakan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia

Cermat

Kesyukuran

Mengumpul maklumat mengenai struktur ekonomi negara daripada pelbagai sumber dan menghasilkan buku skrap/folio

13

 

b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

 • ketidakstabilan harga komoditi
 • peluang pekerjaan terjejas
 • kehausan dan kepupusan sumber
 • merugikan imbangan perdagangan

 

Kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama

 • menerangkan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia
 • menunjukkan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada pendapatan negara dan guna tenaga
 • menerangkan masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

Berusaha

Kerajinan

Kreatif

Berdikari

Berani

Menganalisis sumbangan sektor-sektor ekonomi berdasarkan Laporan Ekonomi Negara

14-15

 1. Perubahan struktur ekonomi negara

 

Perubahan struktur ekonomi negara

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia

 • Langkah mempelbagaikan ekonomi
 • Kehausan sumber-sumber asli negara
 • Galakan industri penggantian import
 • Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk

Memahami perubahan struktur ekonomi negara Malaysia semenjak merdeka

 • mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga
 • menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

Berdikari

Kesyukuran

berusaha

Mengkaji arah aliran perubahan setiap sektor

terhadap guna tenaga dan pendapatan negara serta implikasinya kepada pembangunan ekonomi negara berdasarkan maklumat yang diperoleh

 

Membuat ramalan tentang masa depan sektor utama

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kesan perubahan struktur ekonomi negara

 • pelaburan asing
 • perkembangan sektor perkilangan
 • perkembangan sektor perkhidmatan
 • peluang pekerjaan
 • pendapatan Negara

  taraf hidup

Memahami perubahan struktur ekonomi negara Malaysia semenjak merdeka

 

 

 • mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

 

 

 • menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga
 • membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia

Kesyukuran

 

 

 

 

 

 

Jimat cermat

1. Mengkaji arah aliran perubahan setiap sektor terhadap guna tenaga dan pendapatan negara serta implikasinya kepada pembangunan ekonomi negara berdasarkan maklumat yang diperoleh

 

 

 

 

2. Membuat ramalan tentang masa depan sektor utama

17

7.2 Belanjawan

Negara

 

 1. Sumber hasil kerajaan

 

Maksud belanjawan

negara

 

 

Hasil cukai dan hasil bukan cukai

 • menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi terhadap guna tenaga dan pendapatan negara Malaysia

Penghargaan

 

 

Daya usaha

Membentangkan kajian kemungkinan corak struktur ekonomi negara Malaysia pada masa depan berasaskan k-ekonomi

18

Perbelanjaan Kerajaan

Hasil cukai dan hasil bukan cukai

 

Komponen perbelanjaan kerajaan

 • perbelanjaan mengurus
 • perbelanjaan pembangunan

Memahami belanjawan negara

 

 

 

 • mentakrif belanjawan negara.
 • mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai kerajaan
 • mengenal pasti komponen perbelanjaan kerajaan

 

menerangkan sumber hasil kerajaan

Keadilan

 

Kesyukuran

 

Bertanggungjawab

 

Amanah

Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber mengenai belanjawan negara untuk mengetahui jenis-jenis hasil kerajaan

 

Menganalisis pelbagai carta dan jadual daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal pasti jenis-jenis perbelanjaan kerajaan


 

18

c. Tujuan

belanjawan

negara

 • Belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

Memahami belanjawan negara

 

 • Mentakrif belanjawan
 • Mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai
 • Mengenal pasti komponen perbelanjaan kerajaan
 • Menerangkan sumber hasil kerajaan
 • Menerangkan maksud perbelanjaan mengurus
 • Menerangkan peruntukan perbelanjaan mengurus kerajaan dan perbelanjaan pembangunan kerajaan
 • Menerangkan

  belanjawan seimbang, belanjawan lebihan dan belanjawan kurangan

 • Berjimat-cermat
 • Rasional
 • Kesederhanaan
 • Bertanggung-jawab
 • Berpandangan jauh
 • Mengumpul maklumat daripada
 • pelbagai sumber mengenai belanjawan negara untuk mengetahui jenis-jenis hasil kerajaan.
 • Menganalisis pelbagai carta dan jadual daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal pasti jenis-jenis perbelanjaan kerajaan.

19

d. Hutang negara

 • Maksud hutang negara
 • Sumber pinjaman kerajaan

Tujuan pinjaman

Mengetahui tujuan belanjawan negara

 

 

 • Menyatakan tujuan utama belanjawan negara.
 • Menerangkan konsep inflasi dan kemelesetan ekonomi serta kesannya terhadap pendapatan penduduk
 • Menghuraikan belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi
 • Mentakrif hutang negara
 • Mengenal pasti jenis dan sumber pinjaman kerajaan
 • Bijaksana
 • Berjimat-cermat
 • Rasional
 • Kesederhanaan
 • Bertanggung-jawab
  • Bekerjasama
  • Toleransi
  • Rasional
  • Amanah
  • Bertanggung-jawab
 • Main peranan sebagai Menteri Kewangan dan membentangkan belanjawan untuk mengawal inflasi /kemelesetan ekonomi
 • Keratan akhbar
 • Laman web
 • Carta pai
 • Menganalisis graf / jadual pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negara dengan menggunakan data yang diperoleh daripada Laporan Ekonomi
 • Keratan akhbar
 • Laman web Carta pai

20-21

Peperiksaan semester 1

22-23

Cuti Pertengahan Tahun

24-25

8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa

Maksud perdagangan antarabangsa

Sebab wujud perdagangan antarabangsa

Komposisi eksport dan import

 • barang nampak
 • barang tak nampak

Memahami perdagangan antarabangsa

 

 • mentakrif perdagangan antarabangsa
 • mengenal dan menyatakan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa
  • menerangkan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa
  • membincangkan persamaan dan perbezaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa

menghuraikan kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa

Rasional

Bekerjasama

Mengumpul gambar dan mengenal pasti barangan tempatan dan barangan import

 

 

Membahaskan tajuk

‘ Kepentingan Perdagangan Antarabangsa Kepada Ekonomi Negara Malaysia’

26

Rakan dagang negara

Mengetahui komposisi eksport dan import serta rakan dagang negara Malaysia

 

 • mentakrif eksport dan import
 • menyatakan makna eksport dan import nampak serta eksport dan import tak nampak dengan contoh
 • menerangkan komposisi eksport dan import Malaysia berdasarkan Laporan Ekonomi negara
 • meramalkan corak komposisi eksport dan import negara Malaysia pada masa depan

Rasional

Kesyukuran

Menganalisis data Laporan Bank Negara /Jabatan Perangkaan/

Kementerian Kewangan/Laporan Ekonomi dan melukis graf mengenai rakan dagang utama

27

 

 

 

 

 


 

IMBANGAN

DAGANGAN

Maksud imbangan dagangan

 • imbangan dagangan seimbang
 • imbangan dagangan

  lebihan (positif)

 • imbangan dagangan

  kurangan (negatif)

 • menamakan rakan dagang utama negara Malaysia.

 

 • meramalkan rakan dagang utama pada masa depan

Rasional

Kesyukuran

Menganalisis data Laporan Bank Negara /Jabatan Perangkaan/

Kementerian Kewangan/Laporan Ekonomi dan melukis graf mengenai rakan dagang utama

28-29

IMBANGAN PEMBAYARAN

Maksud imbangan pembayaran

 

Butir-butir imbangan pembayaran

 • Akaun Semasa
 • Akaun Modal
 • Akaun Pergerakan Kewangan

 

Butir-butir Akaun Semasa

 • Akaun Dagangan
 • Akaun Perkhidmatan
 • Akaun Pindahan

Memahami imbangan dagangan.

 

 • menyatakan maksud imbangan dagangan
 • menerangkan maksud imbangan dagangan seimbang, imbangan dagangan lebihan dan imbangan dagangan kurangan
 • mengira imbangan dagangan

 

 • mentafsirkan hasil pengiraan imbangan dagangan

Kesederhanaan

Patriotisme

Membincangkan keadaan imbangan dagangan yang diperoleh daripada pelbagai sumber spt internet/laporan ekonomi/laporan Bank Negara bagi tempoh 3 tahun.

30

SEKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

Bentuk sekatan

 • tarif
 • kuota
 • subsidi
 • kawalan pertukaran asing
 • embargo
 • sekatan bukan ekonomi

 

Tujuan

 • sumber hasil kerajaan
 • melindungi industri muda dan tempatan
 • anti lambakan
 • menghadapi persaingan
 • keselamatan

Memahami imbangan pembayaran.

 

 • menyatakan maksud imbangan pembayaran
 • mengenal butir-butir dalam imbangan pembayaran
 • menerangkan butir-butir Akaun semasa
 • mengira imbangan Akaun Semasa
 • menerangkan maksud imbangan pembayaran seimbang, imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran kurangan

 

 

 

 • mentafsirkan hasil pengiraan imbangan pembayaran
 • membuat kesimpulan mengapa imbangan pembayaran boleh menjadi positif walaupun imbangan dagangan adalah negatif

Kesederhanaan

Patriotisme

Mengkaji butiran akaun semasa yang dipetik daripada imbangan pembayaran (sumber : Laporan Ekonomi)

31

d. Sekatan perdagangan antarabangsa

 

Bentuk sekatan

 • tarif
 • kuota
 • subsidi
 • kawalan pertukaran asing
 • embargo
 • sekatan bukan

ekonomi

 

Tujuan sekatan perdagangan antarabangsa

 • sumber hasil kerajaan
 • melindungi industri muda dan tempatan
 • anti lambakan
 • menghadapi persaingan
 • keselamatan

Memahami bentuk-bentuk dan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • membincangkan perlunya kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • menganalisis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia

Kesederhanaan

Patriotisme

Bertanggungjawab

Bekerjasama

Mengadakan forum tentang tujuan kerajaan melancarkan Kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia”

Perbahasan tentang baik buruknya globalisasi terhadap ekonomi sesebuah negara.

32

 1. Pertukaran asing

   

 2. Pengenalan kepada pertukaran asing
 • maksud pertukaran asing
 • kepentingan pertukaran asing

Memahami bentuk-bentuk dan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • membincangkan perlunya kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa

 

menganalisis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia

 

 

 

 

Patriotisme

 

 

 

Rasional

 

Bertanggungjawab

Mengadakan forum tentang tujuan kerajaan melancarkan kempen ‘Belilah Barangan Buatan Malaysia’

 

 

 

 

Perbahasan tentang baik buruknya globalisasi terhadap ekonomi sesebuah negara

33

 1. Kadar pertukaran asing

  – Maksud kadar pertukaran asing

  – Pengiraan

  pertukaran asing

Memahami konsep pertukaran asing dan kadar pertukaran asing

 

 • mengenali mata wang negara-negara lain
 • menyatakan maksud pertukaran asing
 • menyatakan maksud kadar pertukaran asing

Patriotisme

 

 

 

 

Berjimat cermat

Mengumpul keratan akhbar berkaitan dengan pertukaran asing serta mengira dan membanding kadar pertukaran asing

33

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Permintaan dan

penawaran Ringgit

Malaysia

 • menjelaskan kepentingan pertukaran asing kepada sesebuah negara
 • menunjukkan cara pengiraan mudah tentang pertukaran asing seperti menukar mata wang Amerika (dolar AS) kepada mata wang negara Malaysia (RM) dan sebaliknya

Ketepatan

Mengadakan simulasi yang berkaitan dengan urus niaga antara negara Malaysia dengan negara-negara lain

34

Kesan perubahan

kadar pertukaran

asing ke atas

eksport dan import

negara Malaysia

Mengetahui kesan perubahan kadar pertukaran asing

 

 • mengenal konsep permintaan dan penawaran terhadap Ringgit Malaysia

 

 • menerangkan permintaan dan penawaran terhadap ringgit Malaysia
 • menerangkan kesan perubahan pertukaran asing ke atas eksport dan import negara Malaysia

 

 • mengkaji kesan perubahan
 • eksport atau import Malaysia ke atas kadar pertukaran asing

Rasional

 

Sistematik

 

Berjimat-cermat

 

 

Patriotisme

Berjimat-cermat

 

 

Mematuhi undang-undang

 

Kejujuran

Perbincangan tentang kadar pertukaran asing daripada keratan akhbar pada tarikh-tarikh yang berlainan

Membuat ramalan mengenai kesan perubahan kadar pertukaran asing rakan dagang ke atas eksport dan import negara Malaysia

 

 

 


 

35

Cuti Pertengahan Penggal 2

 

36 -47

 • Ulangkaji
 • Pakej ulangkaji
 • Percubaan SPM

 

 

 

MINGGU

TAJUK/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

NILAI

CADANGAN AKTIVITI

1

 

 

 

 

 


 

 1. Wang dan Institusi Kewangan

 

6.1 Wang

a. Pengertian wang

i. Maksud wang

ii. Ciri-ciri wang


 

 

Mengetahui maksud dan ciri-ciri wang

 

 • Menyatakan maksud wang
 • Menyatakan ciri-ciri wang
 • Menerangkan mengapa sesetengah benda tidak sesuai digunakan sebagai wang

 

 

 

 

Jimat Cermat

Rasional

Kerjasama

 

Main Peranan mengenai penggunaan wang kertas RM5.00 dengan daun getah untuk membeli barang di Koperasi sekolah dan perbincangan mengenai maksud dan ciri-ciri wang

2


 

iii.Jenis-jenis wang


 

 • Mengenal jenis-jenis wang
 • Memberi justifikasi mengapa deposit semasa dianggap sebagai salah satu daripada jenis wang

 

 

 

Ketepatan

Perbincangan tentang cara-cara membuat bayaran semasa membeli komputer.

Contohnya, wang tunai, kad kredit dan cek.

3

b. Fungsi wang

i. Fungsi wang

sebagai

Alat perantaraan pertukaran

Unit ukuran nilai

Alat simpanan nilai

Alat bayaran tertunda

Memahami fungsi wang

 • Menyatakan fungsi wang
 • Menerangkan fungsi wang
 • Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter

 

 

 

Rasional

Bijaksana

Kerjasama

Lakonan tentang sistem Barter dan perbincangan fungsi-fungsi wang

4

6.2 Bank

 

a. Jenis-jenis bank

 

Jenis-jenis bank:

-bank perdagangan

-syarikat kewangan

-bank saudagar

-bank pusat

Mengetahui jenis-jenis bank di Malaysia;

 • menyatakan jenis-jenis bank seperti bank perdagangan ( termasuk Bank Islam ), syarikat kewanganl, bank saudagar dan bank pusat

Jimat-cermat

 

Rasional

 

Kesederhanaan

Mengumpul logo, pamplet, risalah, laporan dan borang berkaitan dengan bank perdagangan untuk membincangkan persamaan dan perbezaan antara bank perdagangan, syarikat kewanganl, bank saudagar serta bank pusat

 


 

5

 

b.Fungsi bank perdagangan

 

Fungsi bank perdagangan

 • menerima simpanan/deposit
 • memberi pinjaman
 • membuat dan
 • menerima bayaran
 • mengurus pertukaran asing

Memahami fungsi-fungsi bank perdagangan;

 

 

 • menyenaraikan fungsi bank perdagangan

 

 • menerangkan jenis-jenis simpanan ; simpanan semasa, simpanan tabungan dan simpanan tetap
 • menerangkan cara bank perdagangan memberi pinjaman
 • menghuraikan perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggan

Amanah

 

Jimat cermat

 

Keadilan

Mengkaji fungsi-fungsi bank perdagangan melalui bahan dan maklumat yang diperolehi seperti risalah, brosur dan dokumen

6

 

Cuti Tahun Baru Cina

Konsep Skim Perbankan Islam (SPI)

 • Al-Wadiah
 • Al-Mudharabah
 • Al-Murabahah
 • Al-Musyarakah
 • Al-Bai-Bithaman-Ajil
 • Al-Takjiri

menerangkan konsep-konsep skim perbankan Islam

Percaya Kepada Tuhan

 

Amanah

 

Jujur

 

Kerjasama

Mengadakan sesi ceramah tentang skim perbankan Islam

7

c.Fungsi bank pusat

mengeluarkan mata wang

mengawal kestabilan nilai mata wang

jurubank kepada kerajaan

jurubank kepada bank perdagangan

Memahami fungsi-fungsi bank pusat;

 • menyatakan fungsi-fungsi bank pusat
 • menerangkan fungsi-fungsi bank pusat
 • menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan bank perdagangan
 • menjelaskan alat-alat dasar kewangan

Rasional

 

Berjimat-cermat

 

Bekerjasama

Sumbangsaran

 

Perbincangan berkumpulan

 

Lawatan sambil belajar ke bank negara / bank perdagangan

 

Melayari laman web bank negara untuk mendapatkan maklumat tentang fungsi dan dasar-dasar kewangan semasa

8

 

d. Bank Pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi melalui

 • Rizab tunai
 • Rizab berkanun
 • Kadar faedah
 • Jual-beli surat jaminan kerajaan
 • Kawalan syarat sewa beli

Memahami fungsi-fungsi bank pusat ;

 

 • menyatakan fungsi-fungsi bank pusat

 

 • menerangkan fungsi-fungsi bank pusat
 • menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan juru bank kepada bank perdagangan
 • menjelaskan alat-alat dasar kewangan

 

 • menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

Kesederhanaan

 

Berjimat-cermat

Perbincangan secara ringkas tentang inflasi dan kemelesetan ekonomi

Main peranan sebagai Gabenor Bank Negara

 

Malaysia untuk mengawal masalah infalsi dan kemelesetan ekonomi

9

 

6.3 Institusi kewangan bukan

bank

 

 1. Jenis institusi kewangan bukan bank

-syarikat insurans

-bank simpanan nasional

-Lembaga tabung haji

-KWSP

 

 

b. Fungsi institusi kewangan bukan bank

 

Mengetahui jenis-jenis institusi kewangan bukan bank di negara Malaysia

 

 • mengenal jenis-jenis institusi kewangan bukan bank
 • Memahami fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank di negara Malaysia
 • menyatakan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank

 

 • menerangkan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank

 

 • mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi negara Malaysia

 

*Ujian Topikal 1: 22 – 23 Feb 2008

 

Berjimat cermat

 

Rasional

 

Peka

 

Teliti

 

Mengumpul bahan daripada pelbagai sumber tentang institusi kewangan bukan bank serta menyenaraikan fungsinya

 

 

 

Perbincangan mengenai persamaan dan perbezaan antara perkhidmatan bank perdagangan dengan syarikat kewangan

 

 

Lawatan ke institusi kewangan bukan bank berhampiran

 

 

 

 


 

10

 

 

Cuti Pertengahan Tahun 1

 1. Ekonomi Malaysia

   

7.1Struktur ekonomi negara

 

 1. Pengenalan kepada sektor ekonomi negara

 

Sektor ekonomi

-sektor utama

-sektor kedua

-sektor ketiga

Mengetahui sector-sektor ekonomi di negara Malaysia dan memahami masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama;

 • menyatakan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia

Cermat

Kesyukuran

Mengumpul maklumat mengenai struktur ekonomi negara daripada pelbagai sumber dan menghasilkan buku skrap/folio

11

b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

 • ketidakstabilan harga komoditi
 • peluang pekerjaan terjejas
 • kehausan dan kepupusan sumber
 • merugikan imbangan perdagangan

 

Kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama

 • menerangkan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia
 • menunjukkan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada pendapatan negara dan guna tenaga
 • menerangkan masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

Berusaha

Kerajinan

Kreatif

Berdikari

Berani

Menganalisis sumbangan sektor-sektor ekonomi berdasarkan Laporan Ekonomi Negara

12

c. Perubahan struktur ekonomi negara

Memahami perubahan struktur ekonomi negara Malaysia semenjak merdeka

 • mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga
 • menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

 

* Ujian Topikal 2: 18 – 19/4 2010

Berdikari

Kesyukuran

berusaha

Mengkaji arah aliran perubahan setiap sektor

terhadap guna tenaga dan pendapatan negara serta implikasinya kepada pembangunan ekonomi negara berdasarkan maklumat yang diperolehi

 

Membuat ramalan tentang masa depan sektor utama

13

d.Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia

 • Langkah mempelbagaikan ekonomi
 • Kehausan sumber-sumber asli negara
 • Galakan industri penggantian import
 • Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk

Memahami perubahan struktur ekonomi negara Malaysia semenjak merdeka

 

 

 • mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

 

 

 • menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga
 • membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia

Kesyukuran

 

 

 

 

 

 

Jimat cermat

1. Mengkaji arah aliran perubahan setiap sektor terhadap guna tenaga dan pendapatan negara serta implikasinya kepada pembangunan ekonomi negara berdasarkan maklumat yang diperolehi

 

 

 

 

2. Membuat ramalan tentang masa depan sektor utama

14

e.Kesan perubahan struktur ekonomi negara

 • pelaburan asing
 • perkembangan sektor perkilangan
  • perkembangan sektor perkhidmatan
 • peluang pekerjaan
 • pendapatan Negara

  taraf hidup

 • menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi terhadap guna tenaga dan pendapatan negara Malaysia


 

Penghargaan

 

 

Daya usaha

Membentangkan kajian kemungkinan corak struktur ekonomi negara Malaysia pada masa depan berasaskan k-ekonomi

15

7.2 Belanjawan

Negara

 

Maksud belanjawan negara

 

a.Sumber hasil kerajaan

-Hasil cukai

-Hasil bukan cukai

Memahami belanjawan negara

 

 • mentakrif belanjawan negara.
 • mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai kerajaan
 • mengenal pasti komponen perbelanjaan kerajaan

 

menerangkan sumber hasil kerajaan

Keadilan

 

Kesyukuran

 

Bertanggungjawab

 

Amanah

Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber mengenai belanjawan negara untuk mengetahui jenis-jenis hasil kerajaan

 

Menganalisis pelbagai carta dan jadual daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal pasti jenis-jenis perbelanjaan kerajaan


 

16

b.Perbelanjaan Kerajaan

 

Komponen perbelanjaan kerajaan

 • perbelanjaan mengurus
 • perbelanjaan pembangunan

Memahami belanjawan negara

 • Mentakrif belanjawan
 • Mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai
 • Mengenal pasti komponen perbelanjaan kerajaan
 • Menerangkan sumber hasil kerajaan
 • Menerangkan maksud perbelanjaan mengurus
 • Menerangkan peruntukan perbelanjaan mengurus kerajaan dan perbelanjaan pembangunan kerajaan
 • Menerangkan

  belanjawan seimbang, belanjawan lebihan dan belanjawan kurangan

 • Berjimat-cermat
 • Rasional
 • Kesederhanaan
 • Bertanggung-jawab
 • Berpandangan jauh
 • Mengumpul maklumat daripada
 • pelbagai sumber mengenai belanjawan negara untuk mengetahui jenis-jenis hasil kerajaan.
 • Menganalisis pelbagai carta dan jadual daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal pasti jenis-jenis perbelanjaan kerajaan.

17

c. Tujuan belanjawan negara

 • Belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

Mengetahui tujuan belanjawan negara

 

 • Menyatakan tujuan utama belanjawan negara.
 • Menerangkan konsep inflasi dan kemelesetan ekonomi serta kesannya terhadap pendapatan penduduk
 • Menghuraikan belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi
 • Bijaksana
 • Berjimat-cermat
 • Rasional
 • Kesederhanaan
 • Bertanggung-jawab
 • Main peranan sebagai Menteri Kewangan dan membentangkan belanjawan untuk mengawal inflasi /kemelesetan ekonomi
 • Keratan akhbar
 • Laman web
 • Carta pai

18

d. Hutang negara

 • Maksud hutang negara
 • Sumber pinjaman kerajaan
 • Tujuan pinjaman

Mengetahui tujuan belanjawan negara

 

 

 • Mentakrif hutang negara
 • Mengenalpasti jenis dan sumber pinjaman kerajaan

 

*Peperiksaan 1: 14 – 23 Mei 2010

 • Bekerjasama
 • Toleransi
 • Rasional
 • Amanah
 • Bertanggung-jawab
 • Menganalisis graf / jadual pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negara dengan menggunakan data yang diperoleh daripada Laporan Ekonomi
 • Keratan akhbar
 • Laman web
 • Carta pai

19

8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa

 

Maksud perdagangan antarabangsa

 

 

Sebab wujud perdagangan antarabangsa

Memahami perdagangan antarabangsa

 

 • mentakrif perdagangan antarabangsa
 • mengenal dan menyatakan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa
  • menerangkan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa
  • membincangkan persamaan dan perbezaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa

menghuraikan kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa

Rasional

Bekerjasama

Mengumpul gambar dan mengenal pasti barangan tempatan dan barangan import

 

 

Membahaskan tajuk

‘ Kepentingan Perdagangan Antarabangsa Kepada Ekonomi Negara Malaysia’

20

Komposisi eksport dan import

 • barang nampak
 • barang tak nampak

Mengetahui komposisi eksport dan import serta rakan dagang negara Malaysia

 

 • mentakrif eksport dan import
 • menyatakan makna eksport dan import nampak serta eksport dan import tak nampak dengan contoh
 • menerangkan komposisi eksport dan import Malaysia berdasarkan Laporan Ekonomi negara
 • meramalkan corak komposisi eksport dan import negara Malaysia pada masa depan

Rasional

Kesyukuran

Menganalisis data Laporan Bank Negara /Jabatan Perangkaan/

Kementerian Kewangan/Laporan Ekonomi dan melukis graf mengenai rakan dagang utama

21

Rakan dagang negara

 • menamakan rakan dagang utama negara Malaysia.

 

 • meramalkan rakan dagang utama pada masa depan

Rasional

Kesyukuran

Menganalisis data Laporan Bank Negara /Jabatan Perangkaan/

Kementerian Kewangan/Laporan Ekonomi dan melukis graf mengenai rakan dagang utama

22

 

 

 

Cuti Hari Gawai / Cuti Sem 1

b. 1IMBANGAN DAGANGAN

 

Maksud imbangan dagangan

 • imbangan dagangan seimbang
 • imbangan dagangan

  lebihan (positif)

 • imbangan dagangan

  kurangan (negatif)

Memahami imbangan dagangan.

 

 • menyatakan maksud imbangan dagangan

 

 

 • menerangkan maksud imbangan dagangan seimbang, imbangan dagangan lebihan dan imbangan dagangan kurangan
 • mengira imbangan dagangan

 

 • mentafsirkan hasil pengiraan imbangan dagangan

Kesederhanaan

Patriotisme

Membincangkan keadaan imbangan dagangan yang diperoleh daripada pelbagai sumber spt internet/laporan ekonomi/laporan Bank Negara bagi tempoh 3 tahun.

 

22/23

c. IMBANGAN PEMBAYARAN

 

Maksud imbangan pembayaran

 

Butir-butir imbangan pembayaran

 • Akaun Semasa
 • Akaun Modal
 • Akaun Pergerakan Kewangan

 

 

 

 

Butir-butir Akaun Semasa

 • Akaun Dagangan
 • Akaun Perkhidmatan
 • Akaun Pendapatan
 • Akaun Pindahan

Memahami imbangan pembayaran.

 

 • menyatakan maksud imbangan pembayaran
 • mengenal butir-butir dalam imbangan pembayaran
 • menerangkan butir-butir Akaun semasa
 • mengira imbangan Akaun Semasa
 • menerangkan maksud imbangan pembayaran seimbang, imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran kurangan

 

 

 

 • mentafsirkan hasil pengiraan imbangan pembayaran
 • membuat kesimpulan mengapa imbangan pembayaran boleh menjadi positif walaupun imbangan dagangan adalah negatif

 

*Ujian Topikal 3: 11 – 12/7 2010

Kesederhanaan

Patriotisme

Mengkaji butiran akaun semasa yang dipetik daripada imbangan pembayaran (sumber : Laporan Ekonomi)

24/25

 

 

 

 

 

 

 

Sem 2

d. SEKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

 

Bentuk sekatan

 • tarif
 • kuota
 • subsidi
 • kawalan pertukaran asing
 • embargo
 • sekatan bukan ekonomi

Tujuan

 • sumber hasil kerajaan
 • melindungi industri muda dan tempatan
 • anti lambakan
 • menghadapi persaingan
 • keselamatan

Memahami bentuk-bentuk dan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • membincangkan perlunya kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • menganalisis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia

Kesederhanaan

Patriotisme

Bertanggungjawab

Bekerjasama

Mengadakan forum tentang tujuan kerajaan melancarkan Kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia”

Perbahasan tentang baik buruknya globalisasi terhadap ekonomi seesebuah negara.

26

 1. Pertukaran asing

   

 2. Pengenalan kepada pertukaran asing
 • maksud pertukaran asing
 • kepentingan pertukaran asing

Memahami konsep pertukaran asing dan kadar pertukaran asing

 

 • mengenali mata wang negara-negara lain
 • menyatakan maksud pertukaran asing
 • menyatakan maksud kadar pertukaran asing

Patriotisme

 

 

 

 

Berjimat cermat

Mengumpul keratan akhbar berkaitan dengan pertukaran asing serta mengira dan membanding kadar pertukaran asing

27

 1. Kadar pertukaran asing

  – Maksud kadar pertukaran asing

  – Pengiraan

  pertukaran asing

 • menjelaskan kepentingan pertukaran asing kepada sesebuah negara
 • menunjukkan cara pengiraan mudah tentang pertukaran asing seperti menukar mata wang Amerika (dolar AS) kepada mata wang negara Malaysia (RM) dan sebaliknya

Ketepatan

Mengadakan simulasi yang berkaitan dengan urusniaga antara negara Malaysia dengan negara-negara lain

28

-Permintaan dan

penawaran Ringgit

Malaysia

Mengetahui kesan perubahan kadar pertukaran asing

 

 • mengenal konsep permintaan dan penawaran terhadap Ringgit Malaysia

 

 • menerangkan permintaan dan penawaran terhadap ringgit Malaysia

Rasional

 

Sistematik

 

Berjimat-cermat

 

Patriotisme

Perbincangan tentang kadar pertukaran asing daripada keratan akhbar pada tarikh-tarikh yang berlainan

29

 

 

Minggu 35

 

( Cuti Pertengahan 2 )

 

Minggu 45-46

Pperiksaan Akhir Tahun

 

Minggu 47

Cuti Akhir Tahun Bermula

c.Kesan perubahan kadar pertukaran asing ke atas eksport dan import negara Malaysia

 • menerangkan kesan perubahan pertukaran asing ke atas eksport dan import negara Malaysia
 • mengkaji kesan perubahan
 • eksport atau import Malaysia ke atas kadar pertukaran asing

 

*Percubaan SPM 1: 15 -23 Ogos 2010

 

Percubaan SPM 2: 17 – 27 OKt 2010

 

 

*Bab Tingkatan Lima akan tamat pada awal Ogos*

 

 

# P & P seterusnya adalah berbentuk ulangkaji. Kaedah perlaksanaan akan diubahsuai mengikut keadaan (Latih tubi atau ujian)

Berjimat-cermat

 

Mematuhi undang-undang

 

Kejujuran

Membuat ramalan mengenai kesan perubahan kadar pertukaran asing rakan dagang ke atas eksport dan import negara Malaysia

 

 

 

 


 

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN – EKONOMI ASAS T 4 2010

MINGGU 

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 

ISI KANDUNGAN 

HASIL PEMBELAJARAN 

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7

 

 

(Cuti Tahun Baru Cina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-21

 

22-24

 

 

 

Sem 2

25-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-46

 

47

 1. Pengenalan Kepada Ekonomi
  1. Pengertian ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Masalah ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jenis barang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Masalah asas ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu

 

 1. Pemilihan pekerjaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pendapatan individu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pendapatan boleh guna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Penggunaan pendapatan boleh guna
  1. Keperluan dan kehendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Belanjawan peribadi

 

Cuti pertengahan Penggal 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Isi Rumah Sebagai Pengguna

 

 

 1. Isi rumah
  1. Pengertian isi rumah

 

 

 

 1. Objektif penggunaan isi rumah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Permintaan
  1. konsep permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Penentu permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konsep keanjalan harga permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperiksaan Penggal 1

 

Cuti Hari Gawai/cuti Penggal 1

 

 

 1. Firma Sebagai Pengeluar

 

 1. Firma dan pengeluaran

 

 1. Pengertian firma

 

 1. Pengeluaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kos pengeluaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Penawaran

 

 1. Konsep penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Penentu penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konsep keanjalan harga penawaran

 

Cuti pertengahan penggal 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pasaran

 

 1. Konsep pasaran

 

 1. Pasaran barangan

 

 1. Permintaan pasaran

 

 1. Penawaran pasaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Keseimbangan pasaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pasaran faktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperisaan Akhir Tahun

 

Cuti Akhir Tahun Bermula

 

 

Maksud ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep

 • Kekurangan
 • Pilihan
 • Kos lepas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis barang

 • Barang percuma
 • Barang awam
 • Barang ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah asas ekonomi

 • Apa yang hendak dikeluarkan
 • Berapa yang hendak dikeluarkan
 • Bagaimana hendak dikeluarkan
 • Untuk siapa dikeluarkan

 

 

Ciri-ciri sistem ekonomi

 • Kapitalis / pasaran bebas
 • Perancangan pusat
 • Campuran
 • Islam

 

 

 

Cara sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi

 • Sektor utama
 • Sektor kedau
 • Sektor ketiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor pemilihan pekerjaan

 • Upah wang
 • Faedah sampingan seperti perubatan, tempat tinggal, pengangkutan dan cuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud pendapatan individu

 

Jenis pendapatan individu

 • Upah/gaji
 • Faedah
 • Sewa
 • Untung
 • Bayaran pindahan
 • Dividen

 

Sumber pendapatan individu

 • Bekerja sendiri
 • Bekerja dengan orang lain
 • Punca-punca lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud pendapatan boleh guna

 

Potongan pendapatan

 • Jenis potongan
 • Sebab potongan dibuat
 • Cara mengira potongan

 

 

Pengiraan pendapatan boleh guna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keperluan dan kehendak individu

 

 

Perbezaan antara keperluan asas dengan kehendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanjawan peribadi

 • Jenis perbelanjaan peribadi
 • Kepentingan belanjawan peribadi
 • Penyediaan belanjawan peribadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud :

 • Tabungan
 • Pinjaman
 • Pelaburan

 

 

Tujuan :

 • Menabung
 • Meminjam
 • Melabur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara

 • Menabung
 • Meminjam
 • Melabur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep isi rumah

 

Peranan isi rumah

 

Objektif penggunaan isi rumah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud permintaan

 

 

 

 

Hukum permintaan

 

Jadual dan keluk permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

 • Harga barang itu
 • Harga barang lain
 • Pendapatan individu
 • Cita rasa
 • Jangkaan harga masa depan
 • Musim
 • Dasar kerajaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud keanjalan harga permintaan

 

Rumus pengiraan keanjalan harga permintaan

 

Jenis keanjalan harga permintaan

 • Anjal
 • Tak anjal
 • Anjal satu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep firma

 

Objektif firma

 

Konsep pengeluaran

 

Konsep input

 

Konsep jangka masa pengeluaran

 

Fungsi pengeluaran jangka pendek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep kos pengeluaran

 

Kos pengeluaran jangka pendek

 • Kos tetap
 • Kos berubah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud penawaran

 

Hukum penawaran

 

Jadual dan keluk penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran

 • Harga barang itu
 • Harga barang lain
 • Harga faktor pengeluaran
 • Tingkat teknologi
 • Jangkaan harga masa depan
 • Cuaca
 • Matlamat pengeluar
 • Dasar kerajaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud keanjalan harga penawaran

 

Rumus pengiraan keanjalan harga penawaran

 

Jenis keanjalan harga penawaran

 • Anjal
 • Tak anjal
 • Anjal satu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud pasaran

 

Maksud pasaran barangan

 

Maksud permintaan pasaran

 

Jadual dan keluk permintaan pasaran

 

Maksud penawaran pasaran

 

Jadual dan keluk penawaran pasaran

 

 

 

 

 

 

Maksud keseimbangan pasaran

 

 

Ketidakseimbangan pasaran

 • Lebihan permintaan
 • Lebihan penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud pasaran faktor

 

Maksud keseimbangan pasaran buruh

 

 

Ketidakseimbangan pasaran buruh

 • Lebihan permintaan
 • Lebihan penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

 

 

 

 

 

Aliran fizikal

Aliran wang

 

 

Memahami maksud ekonomi

 

Aras I

 • menyenaraikan kehendak-kehendak individu dan masyarakat dengan contoh-contoh barang dan perkhidmatan
 • menyebut contoh-contoh sumber terhad yang dihadapi oleh individu
 • menamakan contoh-contoh sumber semula jadi (tanah), sumber manusia (buruh), modal dan usahawan dalam menghasilkan sesuatu barangan
 • menyatakan maksud ekonomi tanpa menggunakan takrif mana-mana ahli ekonomi tertentu

 

Aras II

 • menerangkan maksud ekonomi dari sudut individu dan masyarakat

 

Nota :

Istilah ‘ faktor pengeluaran’ dan ‘sumber ekonomi” mempunyai maksud yang sama.

 

 

 

Memahami konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas

 

Aras I

 • menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad
 • memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan

 

 

Aras II

 • menerangkan tiga unit ekonomi
 • menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah, firma dan kerajaan menghadapi masalah kekurangan
 • menerangkan hubungan antara motif ekonomi isi rumah, firma dan kerajaan dengan konsep pilihan
 • membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh isi rumah, firma dan kerajaan apabila membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumber yang terhad

 

Aras III

 • menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat secara keseluruhan

 

 

Memahami jenis-jenis barang

 

Aras I

 • mengenal pasti barang percuma, barang awam dan barang ekonomi dan satu senarai yang diberi

 

Aras II

 • menghuraikan ciri-ciri barang percuma, barang awam dan barang ekonomi

 

Aras III

 • membandingkan antara barang percuma, barang awam dan barang ekonomi

 

Mengetahui masalah asas ekonomi

 

 

Aras I

 • menyatakan masalah asas ekonomi

 

Aras II

 • menerangkan bagaimana setiap maslah asas ekonomi diselesaikan

 

 

 

Mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi dan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi

 

Aras I

 • mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi
 • menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi
 • memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi

Nota :

 • menerangkan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu contoh sistem ekonomi campuran yang berlandaskan syariat Islam
 • ciri-ciri utama sistem-sistem ekonomi dibincangkan dari segi pemilikan faktor, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif serta contoh negara yang mirip kepada sesuatu sistem

 

Aras II

 • menerangkan bagaimana ekonomi setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi
 • membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat

 

Aras III

 • membandingkan cara penyelesaian masalah asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi campuran

 

 

 

 

 

Mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih sesuatu pekerjaan

 

 

 

Aras I

 • mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia
 • memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi
 • menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan

 

Nota:

Faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan seperti minta, suasana tempat, kerja, pengaruh keluarga/ rakan/guru, pengalaman dan kemahiran, jarak, prospek, kelayakan akademik dan keadaan ekonomi semasa

 

Aras II

 • membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan

 

Aras III

 • membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi

 

 

Mengetahui maksud, jenis dan sumber-sumber pendapatan individu

 

 

Aras I

 • mentakrifkan pendapatan individu
 • mengenal pasti jenis-jenis pendapatan individu
 • menerangkan sumber-sumber pendapatan individu seperti bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain dan punca-punca lain (pulangan daripada tabungan, pelaburan, pembelian saham, pendapatan harta benda dan pencen)

 

Nota :

Dalam Islam, faedah (riba’) tidak dibenarkan tetapi dividen diberi berdasarkan keuntungan

 

Aras II

 • menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung, bayaran pindahan dan dividen
 • membezakan antara upah benar dengan upah wang
 • mengira faedah dan untung

 

 

Memahami konsep pendapatan boleh guna

 

Aras I

 • mengenal pasti pelbagai potongan wajib daripada pendapatan individu iaitu caruman KWSP, zakat (bagi orang Islam sahaja), cukai pendapatan perseorangan dan PERKESO
 • menerangkan maksud pendapatan boleh guna

 

Aras II

 • menghuraikan pelbagai potongan wajib
 • menerangkan sebab-sebab potongan tersebut dibuat

 

Aras III

 • mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan pendapatan boleh guna

 

Nota :

Bayaran zakat ditolak daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar

 

 

Memahami konsep keperluan dan kehendak individu

 

Aras I

 • mengenal pasti keperluan dan kehendak individu

 

Nota:

Keperluan terdiri daripada keperluan asas dan keperluan lain seperti pendidikan, kesihatan dan keselamatan

 

Aras II

 • membezakan ciri-ciri keperluan asas dengan kehendak individu

 

 

Memahami belanjawan peribadi

 

Aras I

 • menyenaraikan perbelanjaan peribadi untuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan
 • menyatakan maksud belanjawan peribadi

 

Aras II

 • menerangkan langkah-langkah menyediakan belanjawan peribadi
 • membincangkan kepentingan belanjawan peribadi

 

Aras III

 • menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi

 

Memahami konsep dan tujuan tabungan, pinjaman dan pelaburan

 

Aras I

 • menerangkan maksud tabungan, pinjaman dan pelaburan

 

Aras II

 • menyatakan tujuan menabung, meminjam dan melabur
 • menerangkan tujuan menabung, meminjam dan melabur
 • memberi sebab mengapa pemberi pinjaman dibayar ganjaran faedah

 

Aras III

 • membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan

 

 

Mengenal pasti cara-cara membuat, tabungan, pelaburan dan pinjaman

 

Aras I

 • menerangkan cara menabung, meminjam dan melabur

 

Aras II

 • membandingkan pelbagai cara dan faedah menabung, meminjam dan melabur

 

 

Memahami konsep isi rumah dan matlamat penggunaan oleh isi rumah

 

Aras I

 • menerangkan maksud isi rumah
 • menerangkan peranan isi rumah
 • menyatakan objektif penggunaan isi rumah

 

Aras II

 • menjelaskan objektif penggunaan isi rumah untuk memaksimumkan utiliti (kepuasan)

 

Nota :

 1. Istilah utiliti diterangkan secara umum sahaja. Tidak perlu analisis menggunakan jadual dan keluk puas sama
 2. Penerangan tidak melibatkan konsep utiliti sut

 

Memahami konsep permintaan

 

Aras I

 • Menerangkan maksud permintaan
 • Menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah

 

Aras II

 • menerangkan hukum permintaan
 • melengkapkan jadual permintaan individu
 • melukis keluk permintaan individu

 

Aras III

 • merumus hubungan antara harga dengan kuantiti diminta berdasarkan rajah

 

Nota:

Penerangan tidak melibatkan kesan pendapatan dan kesan penggantian

 

 

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap sesuatu barang

 

Aras I

 • mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

 

Aras II

 • menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, pendapatan individu, cita rasa, jangkaan masa depan, musim dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang

 

Aras III

 • membezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk

 

Nota :

 1. Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus)
 2. Perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan tanpa mengambil kira jenis barang

 

 

 

Memahami konsep keanjalan harga permintaan

 

Aras I

 • Mentakrifkan keanjalan harga permintaan

 

Aras II

 • Menerangkan tiga jenis keanjalan harga permintaan
 • Mengira keanjalan harga permintaan
 • Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga permintaan (Ed=1, Ed>1, Ed<1) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah
 • Mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan harga permintaan

 

Aras III

 • Menunjukkan bagaimana pengeluar menggunakan pekali keanjalan harga permintaan untuk memaksimumkan keuntungan

 

Nota:

Penerangan secara deskriptif sahaja

 

 

 

 

 

Memahami maksud firma dan konsep pengeluaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud firma dan pengeluaran
 • Menyatakan matlamat firma
 • Menerangkan konsep pengeluaran dengan menggunakan contoh
 • Menyenaraikan contoh input tetap dan input berubah

 

Aras II

 • Menerangkan proses pengeluaran dengan menggunakan contoh
 • Menerangkan maksud pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang
 • Menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek dengan menggunakan jadual

 

Aras III

 • Mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal
 • Menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi

 

 

Nota:

 1. Fungsi pengeluaran jangka panjang tidak perlu dibincangkan
 2. Penerangan menggunakan keluk tidak perlu

 

Memahami jenis-jenis kos dalam proses pengeluaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud kos pengeluaran
 • Mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek
 • Menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek
 • Mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal
 • Menganalisis hubungan antara kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi

 

Nota:

Penerangan kos pengeluaran berdasarkan jadual sahaja

 

Memahami konsep penawaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud penawaran
 • Menyatakan tindak balas pengeluar apabila harga berubah

 

Aras II

 • Menerangkan hukum penawaran
 • Melengkapkan jadual penawaran individu
 • Melukis keluk penawaran individu

 

Aras III

 • Merumus hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar berdasarkan rajah

 

 

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap sesuatu barang

 

Aras I

 • Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran
 • Menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, harga faktor pengeluaran, tingkat teknologi, jangkaan harga masa depan, cuaca, matlamat pengeluar dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam penawaran sesuatu barang
 • Membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawar dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk

 

Nota:

 1. Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus)

 

Memahami konsep keanjalan harga penawaran

 

Aras I

 • Mentakrifkan keanjalan harga penawaran

 

Aras II

 • Menerangkan tiga jenis keanjalan harga penawaran
 • Mengira keanjalan harga penawaran
 • Mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga penawaran

 

Aras III

 • Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga penawaran (Ed=1, Ed>1, Ed<1) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah

 

 

 

 

Memahami maksud pasaran, permintaan pasaran dan penawaran pasaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud pasaran
 • Menerangkan maksud pasaran barangan
 • Menerangkan maksud permintaan pasaran
 • Menerangkan maksud penawaran pasaran

 

Aras II

 • Melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran
 • Melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran

 

 

 

Memahami keseimbangan pasaran

 

Aras I

 • Menerangkan maksud keseimbangan pasaran

 

Aras II

 • Melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual yang diberi
 • Menerangkan penentuan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah

 

Aras III

 • Menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran

 

Memahami pasaran faktor

 

Aras I

 • Menerangkan maksud pasaran faktor
 • Mengenal pasti jenis-jenis pasaran faktor
 • Melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual diberi
 • Menjelaskan penentuan kasar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual dan rajah
 • Menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

Aras I

 • Mengenal pasti komponen-komponen ekonomi dua sektor
 • Menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

Aras II

 • Melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

Aras III

 • Menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma
 • Membezakan aliran fizikal dan aliran wang

 

Nota:

 1. Menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor
 2. Huraian tidak melibatkan istilah suntikan dan bocoran

 

 

 

 

 

Membincangkan contoh kehendak-kehendak tidak terhad dan sumber-sumber terhad yang dihadapi oleh individu dan masyarakat serta mengaitkannya dengan takrif ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membincangkan isu semasa dari keratan akhbar untuk menunjukkan keadaan kekurangan sumber kewangan, sumber manusia dan tanah.

 

Mengenal pasti pilihan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah kekurangan serta membincangkan faedah yang diperoleh dan kos lepas yang terlibat

 

 

 

 

 

 

 

 

Membahaskan kos lepas yang dihadapi masyarakat akibat dari sesuatu pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan

 

 

 

Membandingkan ciri-ciri air sungai, air mineral dan air paip dari sudut ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulasi tiga negara yang cuba membuat keputusan tentang apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan berdasarkan sumber yang diberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menilai cara barang dan perkhidmatan diperuntukkan oleh setiap sistem ekonomi dan membandingkan kebaikan dan kelemahan setiap sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat satu kajian kes tentang sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara dari segi pemilikan sumber ekonomi, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif keuntungan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghasilkan buku skrap jenis-jenis pekerjaan dan mengklasifikasikannya mengikut sektor ekonomi

 

Menerangkan jenis-jenis pekerjaan yang ingin diceburi serta memberi sebab-sebabnya

 

 

 

 

 

 

Memilih pekerjaan daripada beberapa iklan jawatan kosong atau melalui internet dan memberi sebab mengapa jawatan itu dipilih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengisi borang soal selidik untuk mengetahui butir-butir pendapatan ibu bapa/individu

 

Menganalisis hasil dapatan soal selidik dan mengira pendapatan ibu bapa/individu

 

 

 

 

 

 

Mengatur satu strategi bagi menambah pendapatan individu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpul dan mengkaji risalah cukai pendapatan, zakat dan KWSP

 

Mengenal pasti syarat-syarat dan kadar potongan serta mengira potongan KWSP, cukai pendapatan, zakat dan pendapatan boleh guna

 

Mengira pendapatan boleh guna ibu bapa/penjaga murid berdasarkan contoh yang diberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan keperluan dan kehendak mengikut kepentingan dan membincangkan perbezaannya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengisi borang soal selidik tentang sumber pendapatan dan perbelanjaan keluarga

 

Merumus kepentingan belanjawan peribadi berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada soal selidik

 

Menyediakan belanjawan peribadi masing-masing dan merumuskan kepentingannya

 

 

 

 

 

Membincangkan secara kumpulan konsep dan tujuan menabung

 

 

Melayari lama web institusi kewangan untuk mendapatkan maklumat mengenai tabungan, pinjaman dan pelaburan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membincangkan cara menabung, meminjam dan melabur pada masa lampau dan masa kini

 

Mengenal pasti jenis tabungan dan kemudahan pinjaman yang disediakan oleh institusi kewangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membandingkan peranan individu sebagai pengguna dan pengeluar

 

Mengaitkan peranan ibu bapa/penjaga murid dengan peranan tersebut

 

Membincangkan pengalaman apabila memilih untuk membeli minuman berbanding dengan nasi lemak selepas latihan sukan/kelas pendidikan jasmani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main peranan sebagai pembeli dan membuat keputusan tenang kuantiti barang yang akan dibeli pada pelbagai tingkat harga yang ditetapkan

 

Melengkapkan jadual permintaan yang disediakan dan membina keluk permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenal pasti perubahan permintaan dalam situasi-situasi seperti pembayaran bonus, musim hujan, semasa gangguan bekalan elektrik dan jangkaan harga akan naik semasa musim perayaan

 

Menganalisis dan membuat rumusan tentang tindak balas kuantiti diminta bagi beras dan pakaian berjenama terhadap perubahan harga

 

Mengklasifikasikan barangan mengikut jenis keanjalan harga permintaan, anjal dan tidak anjal daripada senarai yang diberi

 

Melukis graf untuk barang mesti dan barang biasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat kajian kes tentang pengeluaran di sesebuah firma yang berhampiran dengan tempat tinggal murid

 

Menyenaraikan dan mengklasifikasikan input tetap dan input berubah yang digunakan dalam pengeluaran sesuatu barang dalam jangka masa yang berbeza

 

Mengkaji dan mentafsir jadual pengeluaran jangka pendek sesebuah firma

 

Mengira dan melengkapkan jadual pengeluaran

 

Menunjukkan hubungan input berubah dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpul data, mengenal pasti dan mengir pelbagai kos pengeluaran yang ditanggung oleh pengusaha kantin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main peranan sebagai penjual dan membuat keputusan tentang kuantiti barang yang akan dijual pada pelbagai tingkat harga yang ditetapkan

 

Melengkapkan jadual penawaran yang disediakan dan membina keluk penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpul keratan akhbar/berit terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barangan. Mengkaji dan merumuskan bagaimana situasi dalam keratan akhbar/berita terkini itu mempengaruhi penawaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengira dan mengklasifikasikan jenis keanjalan harga penawaran berdasarkan jadual

 

Membincangkan keanjalan penawaran untuk barang perkilangan dan barang pertanian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjalankan pemerhatian ke atas aktiviti jual beli di kantin sekolah dan mengaitkannya dengan maksud pasaran

 

Menjalankan satu permainan untuk mengumpul maklumat bagi membina jadual permintaan dan penawaran pasaran bagi sesuatu barang

 

Membina keluk permintaan dan penawaran pasaran berdasarkan jadual yang diperoleh

 

 

 

Melengkapkan jadual keseimbangan pasaran berdasarkan hasil/maklumat daripada aktiviti permainan

 

Melukis rajah keseimbangan pasaran serta menentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran

 

Perbincangan mengenai keadaan pasaran pada tingkat harga yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada harga keseimbangan

 

 

Mengumpul dan mengkaji maklumat tentang pasaran faktor daripada sumber-sumber seperti ikan kasar faedah bank, jawatan kosong dan hartanah untuk memahami semua pasaran faktor

 

Melengkapkan jadual dan melukis rajah keseimbangan pasaran buruh untuk menentukan kadar upah dan kuantiti keseimbangan pasaran buruh

 

Perbincangan mengenai keadaan pasaran buruh pada tingkat upah yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada upah keseimbangan

 

 

 

Melukis dan melabelkan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 • None
 • No comments yet

Categories